Program 2024

Vil du bli med å bestemme programmet på NIPA 2024? 

Programkomiteen har allerede startet sitt arbeid med programmet for NIPA 2024. I den forbindelse ønsker vi å få innspill til innhold. Vi inviterer derfor representanter fra idretten, organisasjoner, virksomheter, politikere, media og enkeltpersoner til å komme med forslag til aktuelle tema, deltakere og opplegg i en debatt. Dette kan dere gjøre på to måter:

  • gi innspill til tema/deltakere for en debatt
  • ønske om å være samarbeidspartner og komme med forslag til tema/opplegg for en debatt.

Send inn innspill

Send inn skjema for innspill til NIPA – Nasjonal Idrettspolitisk Arena for 2024.