Stand

Ønsker du å ha stand i gaten?
Under NIPA ønsker vi å fylle den ene hallflaten i Ørland Sparebank Arena med stands. Dette tilpasses til gjeldende smittevernsregler.

Påmelding stand

Hvem kan ha stands?
Politiske partier, organisasjoner og foreninger av ikke ren kommersiell art kan delta med stand. Alle søknader vurderes ut fra om de er en naturlig del av NIPA. 

Standområdet er åpent torsdag fra 17.00-21.00 og fredag fra 11.00 til 19.00