Ved booking av hotell – RING for å avtale overnatting. Dette på grunn av at alle hoteller er reservert til NIPA arrangementet og står som opptatt ved online booking.

Overnatting i Ørland