Om NIPA

Hva er NIPA?
NIPA – Nasjonal idrettspolitisk arena – er en årlig møteplass for norsk idrett der idrettspolitikk står i fokus. Vår visjon er å utvikle norsk idrett inn i fremtiden.

Ta posisjon – sett agenda – skap arena

Mål
Effektmål

  • Få politikerne nærmere norsk idrett
  • Kompetanseheving 
  • Nettverksbygging
  • Styrket omdømme av norsk idrett 

Resultatmål

  • Flere unge ledere til Norsk idrett
  • Flere utøvere innen idretten
  • Flere samarbeidspartnere for Norsk idrett

Tidspunkt og sted
NIPA arrangeres på Ørlandet i uke 35 hvert år.

Eierskap og organisering
Roret Ørland kulturforetak KF er eier av NIPA, i tett samarbeid med Ørland Kommune, Trøndelag Idrettskrets og Trondheim Spektrum.


Styringsgruppen:
Kjell Bjarne Helland (Organisasjonssjef Trøndelag Idrettskrets)
Else-Marte Sørli Lybekk (Assisterende generalsekretær Norges idrettsforbund)
Marit Knutshaug Ervik (Kommunedirektør Ørland Kommune)
Randi Wenche Haugen (Styreleder Roret KF Ørland Kommune)
Eva Annie Svendsen (Administrerende direktør Trondheim Spektrum)

Programkomiteen:
Kjell Bjarne Helland (Organisasjonssjef Trøndelag Idrettskrets)
Per Vestli (Daglig leder Særforbundenes Fellesorganisasjon)
Jorodd Asphjell (Stortingsrepresentant)
Guro Røen (Generalsekretær Norges Studentidrettsforbund)
Hanne Falstad (Daglig leder Roret KF Ørland Kommune)
Bente Kristin Malmo (Prosjektleder NIPA 2024)

Finansiering
NIPA finansieres gjennom offentlig støtte og private sponsorer.
Ønsker du å sponse NIPA 2024? Ta kontakt med bkmalmo@gmail.com.