NIPA 365

TØR VI SNAKKE OM DET?
En idrettspolitisk panelsamtale i regi av NIPA.

Fredag 5 januar 2024 kl 20 -21, Scandic Nidelven i Trondheim

I forbindelse med Idrettsgallaen arrangerte Trøndelag idrettskrets og NIPA en idrettspolitisk panelsamtale om økonomisk utenforskap.
Økonomisk utenforskap er et av de viktigste idrettspolitiske temaene nå. Hva er fakta om økonomisk utenforskap? Hvilke nye grupper rammes? Hvordan er situasjonen ny? Hvordan oppleves økonomisk utenforskap? Fra ulike perspektiver som foreldre, utøver, idrettslag, idrettskrets, offentlig sektor, næringsliv? Hva er de kloke grepene? Hvilke verdier legges til grunn for arbeidet? Hvem har ansvar?

Panelet bestod av nøkkelpersoner fra idrett, politikk, næringsliv og media. Vi fikk høre historier og erfaringer, vi utforsket potensialer og så på muligheter. Samtaleleder var Tor Idar Aune.

 

Takk til paneldeltakere, samtaleleder, Åge Sten Nilsen som stod for rå underholdning, frivillige og samarbeidspartnere som alle sammen bidro til en viktig  og trivelig kveld, og oppvarming til Idrettsgalla 2024.