Program 2021

Idretten er en stor og viktig samfunnsaktør og har gjennom denne posisjonen et stort ansvar for å nå bærekraftsmålene. Norges Idrettsforbund har startet en kartlegging av idrettens påvirkning på bærekraftsmålene og NIPA vil være en møteplass der bærekraftperspektivene innen Norsk idrett vil være sentrale. Dagsaktuelle temaer som kan relateres til ett eller flere bærekraftmål vil stå på agendaen under NIPA.

Det er gjennomført flere forskningsprosjekt innen idretten og forskningsresultater som kan relateres til aktuelle tema under NIPA vil danne et godt utgangspunkt for debatter og diskusjoner. Ny teknologi har åpnet for helt nye, spennende muligheter innenfor de fleste idretter og teknologiens nytteverdi vurdert opp mot kostnader kan være interessant å dra inn i de fleste diskusjoner og debatter.