Idretten er en stor og viktig samfunnsaktør og har gjennom denne posisjonen et stort ansvar for å nå bærekraftsmålene. Norges Idrettsforbund har startet en kartlegging av idrettens påvirkning på bærekraftsmålene og NIPA vil være en møteplass der bærekraftperspektivene innen Norsk idrett vil være sentrale. Dagsaktuelle temaer som kan relateres til ett eller flere bærekraftmål vil stå på agendaen under NIPA.

Det er gjennomført flere forskningsprosjekt innen idretten og forskningsresultater som kan relateres til aktuelle tema under NIPA vil danne et godt utgangspunkt for debatter og diskusjoner. Ny teknologi har åpnet for helt nye, spennende muligheter innenfor de fleste idretter og teknologiens nytteverdi vurdert opp mot kostnader kan være interessant å dra inn i de fleste diskusjoner og debatter.

Hovedtema NIPA 2021

 1. Verden sier JA, sier Norge Nei? – Realpolitikk kontra moralpolitikk
  • Boikott eller NEI, beste virkemiddel for å oppnå endring?
  • Hvordan få mest mulig gjennomslag internasjonalt for viktige standpunkt
  • Erfaringer/tanker fra politikken, næringslivet og forsvaret
 2. Idrettens restart – Psykisk helse & fysisk glede
  • Idrettens betydning i samfunnet
  • Konsekvenser av korona
  • Hva har vi lært under korona?
  • Hvordan stoppe/snu frafallet?  
 3. Den Norske spillmodellen, eneste vei?
  • Plusser og minuser ved den norske modellen
  • Hva er alternativet – erfaringer fra Danmark/Sverige
  • Toppidretten, politikere og spillselskap utfordrer modellen
  • Spillavhengighet
 4. Idrettsanlegg inn i fremtiden
  • Idrettsanleggenes betydning i samfunnet
  • Bærekraftige idrettsanlegg – hvem tar regningen?
  • Flerbruk/utnyttelse        
  • Teknologi

NIPA kommer tilbake med navn på innledere og debattanter så snart dette er på plass. Det jobbes med mange spennende og aktuelle navn.