NIPA – Idrettspolitisk arena

NIPA, Nasjonal Idrettspolitisk Arena, arrangeres for første gang i 2021 i kystkommunen Ørland. Dette er en møteplass som Norge ikke har og som har vært savnet i Norsk idrett. På NIPA vil idrettspolitikk stå sentralt og viktige idrettspolitiske temaer vil settes på agendaen gjennom foredrag, samtaler og debatter. På NIPA Read more…