DIGITAL DEBATT HØYDEHUS i REGI AV NIPA

En av de sakene som skal behandles på det ordinære Idrettstinget i mai 2021 er mulig Opphevelse av høydehusforbudet/simulert høyde. Tirsdag 25. mai 2021 kl. 18:00 inviterer NIPA – Nasjonal IdrettsPolitisk Arena – til digital debatt om dette temaet. Studio rigges i Trondheim Spektrum og debatten streames på: https://vimeo.com/event/1008047/c909922728 Deltakere Read more…