Kategorier
NIPA

NIPA 2023

Dato for NIPA 2023 er nå klar. Sett av torsdag 31. august til fredag 1. september og delta på idrettens viktigste møteplass. Ut fra tilbakemeldingene fra deltakerne kan vi stadfeste at NIPA 2022 ble en suksess. Og at debattene er svært gode og høyst aktuelle. NIPA 2021 og NIPA 2022 har til sammen samlet representanter fra totalt fra 28 særforbund og 9 idrettskretser. I tillegg har flere statsråder, stortings – og fylkespolitikere samt nasjonale medier og næringslivsaktører vært til stede. I 2023 har vi et mål å samle 400 deltakere.

Skisse til programmet for NIPA 2023 vil være klar før årsskiftet og invitasjoner vil bli sendt ut i løpet av januar.