Kategorier
DEBATT NIPA

Debatt 6: HODE, skulder, kne & tå

“Ungdommers psykiske helse blir dårligere. Så altfor mange lider under dårlig skoletrivsel, kroppspress og mobbing. Det er særlig jentene som sliter”. -Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.