Debattledere: Jan Åge Fjørtoft / Tor Idar Aune

“Ungdommers psykiske helse blir dårligere. Så altfor mange lider under dårlig skoletrivsel, kroppspress og mobbing. Det er særlig jentene som sliter”, Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Denne debatten vil belyse tematikk som:
• Selvmordsraten blant ungdom går opp.
• Krav og forventninger øker.
• Flere opplever utenforskap/følelsen av utenforskap øker.
• Idretten en arena som utgjør en forskjell – kan den utgjøre en enda større forskjell?
•Hvilken rolle skal idretten ha i dette spørsmålet?
•Det mangler tilbud til alle som alle har lyst til å drive med idrett – for mange slutter for tidlig.

Categories: DEBATT NIPA