Kategorier
DEBATT NIPA

Se debatten: Idrettsanlegg inn i fremtiden

MEDVIRKENDE

Programleder: Tor Idar Aune
Innleder: Olav Torp, Senter for idrettsanlegg og teknologi

Debattanter:
Kirsti Leirtrø (AP)
Maren Grøthe (SP)
Guro Angell Gimse (H)
Anders Gogstad, President Norges Danseforbund
Dag Schartum-Hansen, Visepresident Norges Cykleforbund
Martin Kasgaard Nielsen, Anleggsansvarlig Norges Kampsportforbund
Ole Myhrvold, Anleggssjef Norges Fotballforbund
Erik Unaas, Norges Idrettsforbund
Roar Bogerud, Viken Idrettskrets