Kategorier
DEBATT NIPA

Idrettens restart – Psykisk helse & Fysisk glede

DEBATT

Arrangør: NIPA.
Dag: Fredag 3/9 2021 kl. 09:30 – 11:00
Sted: Ørland Kultursenter

Tema: Idrettens restart – Psykisk helse & Fysisk glede

  • Idrettens betydning i samfunnet
  • Konsekvenser av korona
  • Hva har vi lært under korona?
  • Hvordan stoppe/snu frafallet?

MEDVIRKENDE

Programleder: Jan Åge Fjørtoft
Innleder: Vegar Rangul, HUNT

Debattanter:
Ingvild Kjerkol (AP)
Himanshu Gulati (FRP)
Ada Arnstad (SP)
Tage Pettersen (H)
Zaineb Al-Samarai, Norges Idrettsforbund
Adrian Stinessen Haugen, Norges Studentidrettsforbundet
Mina Gerhardsen, Nasjonalforeningen for Folkehelse
Inger Fløgum, Innlandet Idrettskrets