NIPA 365

TØR VI SNAKKE OM DET?
En idrettspolitisk panelsamtale i regi av NIPA.

Fredag 5 januar 2024 kl 20 -21, Scandic Nidelven i Trondheim

I forbindelse med Idrettsgallaen arrangerer Trøndelag idrettskrets og NIPA en panelsamtale på kvelden før kvelden.
Økonomisk utenforskap er et av de viktigste idrettspolitiske temaene nå. Hva er fakta om økonomisk utenforskap? Hvilke nye grupper rammes? Hvordan er situasjonen ny? Hvordan oppleves økonomisk utenforskap? Fra ulike perspektiver som foreldre, utøver, idrettslag, idrettskrets, offentlig sektor, næringsliv? Hva er de kloke grepene? Hvilke verdier legges til grunn for arbeidet? Hvem har ansvar?

Panelet består av nøkkelpersoner fra idrett, politikk, næringsliv og media. Vi får høre historier og erfaringer, vi utforsker potensialer og ser på muligheter. Samtaleleder er Tor Idar Aune.

NIPA er også et sosialt samlingspunkt for idrett, kultur, offentlig sektor og næringsliv, som en oppvarming til den store Idrettsgallaen.

Kl 18:00-20:00 serveres det street food fra ulike matstasjoner med fantastiske smaker fra lokale leverandører og vi byr på kultur og underholdning.

Arrangementet avsluttes kl 21:00, men dørene stenges ikke.