Velkommen til NIPA!
29.-30. august 2024

NIPA – Nasjonal idrettspolitisk arena – er en årlig møteplass for norsk idrett der idrettspolitikk står i fokus.
Vår visjon er å utvikle norsk idrett inn i fremtiden.

Ta posisjon – sett agenda – skap arena

Våre mål

  • Få politikerne nærmere norsk idrett
  • Kompetanseheving
  • Nettverksbygging
  • Styrket omdømme av norsk idrett
  • Flere unge ledere til Norsk idrett
  • Flere utøvere innen idretten
  • Flere samarbeidspartnere for Norsk idrett

Finansiering
NIPA finansieres gjennom offentlig støtte og private sponsorer.
Ønsker du å sponse NIPA 2024? Ta kontakt med Bente Malmo.

Eierskap og organisering
Roret Ørland kulturforetak KF er eier av NIPA, i tett samarbeid med Ørland Kommune, Trøndelag Idrettskrets og Trondheim Spektrum.

Styringsgruppen:
Kjell Bjarne Helland (Organisasjonssjef Trøndelag Idrettskrets)
Else-Marte Sørli Lybekk (Assisterende generalsekretær Norges idrettsforbund)
Marit Knutshaug Ervik (Kommunedirektør Ørland Kommune)
Eva Annie Svendsen (Styreleder Roret KF Ørland Kommune, Administrerende direktør Trondheim Spektrum)

Programkomiteen:
Kjell Bjarne Helland (Organisasjonssjef Trøndelag Idrettskrets)
Atle Rolstadaas (Generalsekretær i Norges Studentidrettsforbund)
Jorodd Asphjell (Stortingsrepresentant)
Guro Røen (Generalsekretær Norges Volleyballforbund)
Hanne Falstad (Daglig leder Roret KF Ørland Kommune)
Bente Kristin Malmo (Prosjektleder NIPA 2024)